Hydranty

 

Využijte prodej a montáž hydrantů od zkušených profesionálů. Samozřejmostí jsou také revize a opravy stávajících hydrantů.
 
Nabízíme dodávky hydrantů včetně příslušenství. Zajišťujeme instalaci do objektů, provádíme tlakovou kontrolu požárních hadic případné opravy či výměnu.
 

Služby spojené s hydranty

 

Prodej včetně instalace

revize včetně případných oprav
tlakové zkoušky požárních hadic
 

 

 

Hadicový naviják se stálotvarou hadicí podle ČSN 730873 a ČSN EN 671-1
 
Požární hadicové systémy představují velmi účinný hasicí prostředek se stálou dodávkou vody, který zajišťuje účinné ovládání jednou osobou.
 
 

Rozměry hydrantových systémů

 
S tvarově stálou hadicí
 
TYP VÝŠKA ŠÍŘKA HLOUBKA PRŮMĚR BUBNU
ReAL DN 25 650 650 250 515
ReAL DN 33 800     800 340 655
ReAL DN 19 650 650 200 515
ReAL V DN 25 650 650 250 515
ReAL V DN 19 650 650 200 515
 
Se sploštitelnou hadicí
 
TYP VÝŠKA ŠÍŘKA HLOUBKA
ReAL ZP DN 52 576 503 193
 
Technický popis:
Skříň hydrantu
 
materiál elektrolyticky zinkovaný plech nebo plech za studena válcovaný
označení DX 53Z 100MB ev. DC 01 jakost 11 321
síla materiálu 1 mm
rozměry
dvířka otevíratelná o 180o
dvířka zajišťuje uzamykatelný zámek se závorkou ev,. uzávěr se závorkou
barva vypalovací P/HSTR 3000 červená  nebo dle přání zákazníka 
 
 
 

Příslušenství
 
výkyvný naviják schopný otáčení ve více rovinách s dodávkou vody středem
ručně ovládaný přítokový ventil 1“
propojovací tvarově stálá hadice O 25 mm
tvarově stálá hadice o O 25 mm- délka 20 a 30 metrů
uzavírací proudnice D 25, která umožňuje nastavení plného proudu , sprchového proudu s měnitelným úhlem kuželu a uzavření proudu
 
 
Instalace zařízení
 
skříň se upevní na svislou konstrukci pomocí 4 ks vrutů a hmoždinek, které jsou přibaleny. Doporučená výška spodního okraje skříně od země je 1 300 mm.
instalaci provést tak, aby bylo možno dvířka otevřít o 180 stupňů,oba boky jsou opatřeny otvory pro přívod vody, nevyužité otvory jsou zaslepeny.
 
 
Hydrantové systémy se instalují zejména:
 
v požárních úsecích výrobních objektů a skladů, v požárních úsecích s vysokou lineární rychlostí šíření požáru vl v m/min, v dalších případech např.:
shromažďovací prostory /podle ČSN 730831/, hotely a zařízení pro ubytování o celkové kapacitě lůžek větší než 60 osob ,velkoprodejny a obchodní domy,
hromadné garáže, výstaviště , filmová, televizní, rozhlasová studia, jeviště a zákulisí, sklady, rekvizit a dekorací
 
 
Zkoušení a předání do provozu se provádí podle ČSN 755411 a ČSN 736660
 
 
Ověřuje se zejména:
 
instalace vnitřních odběrných míst
funkce výtokových míst
správné a viditelné označení příslušných armatur a zařízení jako celku
průtokové a tlakové parametry na nejméně příznivých místech dle ČSN 730873 a ČSN EN 671-1
kompletnost předepsané výzbroje
 

 

Provozní kontroly

 
Kontroly musí být prováděny v souladu s ČSN EN 671-3. Běžné kontroly se provádí dle prostředí ve , kterém se systém nachází a nebo na požárním riziku.
Za účelem provádění kontroly shody s návody výrobců k montáži hadicových navijáků a hydrantových systémů musí odpovědná osoba udržovat záznamy o projektu znázorňující přesné umístění a technické údaje o zařízení.
Provedení roční revize a údržby je prováděno podle ČSN EN 671-3. V případě periodické revize - každých 5 let natlakovat hadici na nejvyšší pracovní tlak, podle ČSN EN 671-1.
O provedené revizi/údržbě musí být vedeny záznamy. Na hadicový naviják nebo hydrantový systém se musí umístit štítek s údaji kontrole dle ČSN EN 671-3.